top of page

Child Care and Education - Schools

Laerskool Mooirivier

Laerskool Mooirivier

for Potchefstroom, from Potchefstroom

Office:

018-293-0309

Mobile:

N.A

WhatsApp:

N.A

E-Mail:

Address:

Molen St, Bult, Potchefstroom, 2520, South Africa

About Our Business

Visie Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal in die wêreld te verwesenlik en om ʼn leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel. Missie Laerskool Mooirivier is ʼn Afrikaanse openbare skool, wat daarna streef om op ʼn holistiese manier kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders te verskaf. Dit moet bereik word deur : -Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel. -Afrikaans as onderrigmedium te gebruik. -Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig. -Setswana as tweede addisionele taal stelselmatig vanaf gr.1 by die onderrigplan in te sluit. -Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel. -Waar enigsins moontlik en prakties haalbaar, die jongste tegnologie in te span om onderrig te verbeter. -Die handhawing en uitbouing van bestaande waardes, norme en standaarde en die uitlewing daarvan op alle gebiede.

Let's Connnect

Share This Profile

Photo Gallery

TGTG Facebook.png
TGTG Instagram.png
TGTG TikTok.png

Articles and Links

Regional Events Calendar

Things to Do in Potchefstroom

Places to Stay

Potch Gazette

f7ed625c-7452-4043-b2f2-998da2c59fe2

bottom of page