top of page

Community - Charity and Care Organisations

Potch Dienssentrum

Potch Dienssentrum

for Potchefstroom, from Potchefstroom

Office:

018-293-0678

Mobile:

N.A

WhatsApp:

N.A

E-Mail:

Address:

90 Chris Hani St, Potchefstroom, 2531, South Africa

About Our Business

Gedurende 1982 is die eerste Internasionale jaar vir ouer persone gevier. Wêreldwyd is ‘n oproep gedoen vir meer gemeenskapsdienste om ouer persone in staat te stel om so lank moontlik onafhanklik en selfstandig in die gemeenskap te bly. Uit die Studente Gemeenskapsdiens van die PU vir CHO (nou NWU, Potchefstroomkampus), is dienste aan ouer persone van Potchefstroom begin. Op Dinsdag 3 Augustus 1982 het die Mooirivierklub-byeenkoms ontstaan wat ’n jaar later op 1 Oktober 1983 gelei het tot die vestiging van die dienssentrum.

Let's Connnect

Share This Profile

Photo Gallery

TGTG Facebook.png
TGTG Instagram.png
TGTG TikTok.png

Articles and Links

Regional Events Calendar

Things to Do in Potchefstroom

Places to Stay

Potch Gazette

a2bd6151-02ef-4c2f-8dbc-e66ecb2a29f9

bottom of page