top of page

Child Care and Education - Development and Therapy

PRETLand Kinderkinetika NWU

PRETLand Kinderkinetika NWU

for Potchefstroom, from Potchefstroom

Office:

018-299-1773

Mobile:

072-581-9629

WhatsApp:

072-581-9629

E-Mail:

Address:

Potchefstroom, South Africa

About Our Business

Kinderkinetika is ‘n wetenskaplik gefundeerde bewegingsontwikkelingsprogram met totale ontwikkeling van die kind ten doel. Hierdie program word terapeuties, voorkomend en/of bevorderend aangebied om by die spesifieke behoeftes van u kind aan te pas soos vasgestel deur wetenskaplik gegronde evaluasies. Programme word op verskillende ouderdoms- en vaardigheidsvlakke aangebied. VISIE Om ‘n voortreflike en eties verantwoordbare kindervriendelike diens, gebaseer op ’n wetenskaplike grondslag aan kinders asook instansies wat kinders akkommodeer, te lewer, om sodoende kinders se bewegingspotensiaal te optimaliseer, asook deur die diens praktiese opleidings- en navorsingsgeleenthede aan nagraadse studente in Kinderkinetika te bied.

Let's Connnect

Share This Profile

Photo Gallery

TGTG Facebook.png
TGTG Instagram.png
TGTG TikTok.png

Articles and Links

Regional Events Calendar

Things to Do in Potchefstroom

Places to Stay

Potch Gazette

91694edf-4584-4bd8-8808-218001990045

bottom of page