top of page

Child Care and Education - Schools

Volkies

Volkies

for Potchefstroom, from Potchefstroom

Office:

018-294-5287

Mobile:

N.A

WhatsApp:

N.A

E-Mail:

Address:

41 Kruis St, Potchefstroom, 2531, South Africa

About Our Business

Visie ‘n Gebalanseerde skool daar te stel waar die hoogste opvoedingstandaarde gehandhaaf word sodat afgeronde leerders vir die samelewing voorberei kan word. ​ Missie Is gegrond op Christelike waardes en deur alle rolspelers te betrek, die potensiaal van leerders holisties (akademies, sport, kultuur, lewensvaardigheid) te bevorder deur die optimale gebruik van menslike, finasiële en fisiese hulpmiddels.

Let's Connnect

Share This Profile

Photo Gallery

TGTG Facebook.png
TGTG Instagram.png
TGTG TikTok.png

Articles and Links

Regional Events Calendar

Things to Do in Potchefstroom

Places to Stay

Potch Gazette

7ed8b81c-f0d8-4d1f-b02d-bd37858fbbd9

bottom of page