top of page

Groenwilgers Aftreeoord

Town:

Potchefstroom

Position:

Professionele Verpleegkundige of Ingeskrewe Verpleegkundige

Experience Needed:

* Verpleegkundige geregistreer by SARV * Ondervinding in versorging van ouer persone

Requirements:

* Liefde en deernis vir ouer persone * Bereidheid vir dagdiens, asook nagdiens

Duties Include:

Pligte: * Verpleegsorg aan ouer persone, binne bestek van praktyk Voordele: * Aangename werksomstandighede Vergoeding: * Onderhandelbaar

Additional Info:

Sluitingsdatum: 10 Mei 2024 Diensaanvaarding: So spoedig moonlik na onderhoud Navrae: Mev Sandra Ströh (Bestuurder) 018 293 0220 CV’s kan per hand afgelewer word of deur APPLY HERE :

Starting Date:

May 27, 2024

Date Created:

May 3, 2024

bottom of page