top of page

Henk Van Der Walt Rekenmeesters

Town:

Kroonstad

Position:

Senior Rekenmeester pos beskikbaar

Experience Needed:

Ondervinding in dle vclgende is noodsaaklik: • BTW berekeninge • Opstel van finansiéle state • PAYE berekeninge • Minimum van 3 jaar boekhouding cndervinding (verkieslik in rekenmeesters praktyk) • Verwysings moet voorsien word.

Requirements:

Rekenaarvaardigheide: • Pastel • Excel • Microsoft Outlook • IQ (nie ’n vereiste maar sal tot voordeel strek) • Easy File

Duties Include:

Ons firma beskik tans oor 'n betrekking as Senior rekenmeester klerk. Die geskikte kandidaat moet onder druk kan werk, gceie mense verhcudings hé, verantwcordelik wees, doelgerigwees, by streng sperdatums kan hou en moet sonder tcesig kan werk. Die geskiktekandidaat moet saam met die maatskappy wil groei en 'n Iangtermyn pad wil stap. Geleentheid vir veredere studies kan bespreek word.

Additional Info:

Slegs kandidate wat beskik oor die bogenoemde kennis en nodige ervaring sal oorweeg word vir die pos. Sluitingsdatum 17 Mei 2024

Starting Date:

June 3, 2024

Date Created:

May 8, 2024

bottom of page