top of page

Hoër Volkskool Potchefstroom

Town:

Potchefstroom

Position:

Fiansiële Beampte

Experience Needed:

Drie jaar of meer toepaslike ondervinding sal tot voordeel strek

Requirements:

Graad 12 of gelykstaande kwalifikasie

Duties Include:

Finansiële beplanning saam met skoolbestuur. Bestuur van skoolbegroting. Opstel van bestuurs- en jaarlikse finasiële state. Goedkeuring van alle kontantaanvrae. Voorberieding van alle EFT betalings. Hantering van alle kontant betalings. Hantering en nagaan van EFT betalings aan skool en twee koshuise. Algemene Groetboek. Koshuis - joernale en bankrekonsiliasies. Joernaal inskrywings. Rekonsiliasie vir sportgellenthede en kurses. Uitreik van Fakture. Voorbereiding van salarisinligting. Deponering van salarisinligitng. Daaglikse skakeling tussen die persooneelkamer en administratiewe personeel. Reel van maandelikse finansies vergardeings. Bywoning van na-ures beheerliggaam en ander vergarderings. Kommunikasie met verskaffers en Noordwes Departement van Onderys.

Additional Info:

Voltooi die Z83 (nuwe weergawe) en stuur saam met Volledige curriculum vitae insluitende gesrtifiseerde afskrifte van ID en kwalifikasie/s. In die Onderwerp van Epos: Aansoek om betrekking: Fiansiële Beampte Sluitingsdatumn 24 Mei 2024

Starting Date:

July 9, 2024

Date Created:

May 14, 2024

bottom of page