top of page

Potch Eiendomme

Town:

Potchefstroom

Position:

Verhuringsassistent

Experience Needed:

Vereistes: Graad 12 Sertifikaat. Rekenaarvaardig in Microsoft Office. Eie voertuig ononderhandelbaar (minimum gebruik, slegs wanneer maatskappy voertuig nie beskikbaar is nie). Geldige bestuurderslisensie.

Requirements:

Eienskappe: Selfstandig en pligsgetrou. Dinamies en hardwerkend. Noukeurig en akkuraat in daaglikse take. Professioneel. Kliëntediens gedrewe.

Duties Include:

Posbeskrywing: Die verhuringsassistent sal primêr verantwoordelik wees vir besigtigingsafsprake en inspeksies, en sluit die volgende pligte in: Navrae en besigtigingsafsprake, beskikbaarheid na-ure binne redelike tye sowel as elke tweede Saterdag vanaf 09:00 tot 12:00 word vereis. Neem van bemarkingsfotos en videos. Inspeksies van verhuringseenhede.

Additional Info:

Vergoeding: Basiese salaris. Kommissie per plasing en per inspeksie. Maatskappy voertuig word beskikbaar gestel. Brandstoftoelaag bereken per kilometer afgelê (R3.50 per kilometer) wanneer persoonlike voertuig gebruik moet word weens onbeskikbaarheid van maatskappy voertuig. Selfoon en selfoononkostes word voorsien. Kantoorrekenaar word voorsien. Belangstellende kandidate moet die volgende inligting versend aan poste @ potcheiendomme.co.za; Curriculum Vitae Matrieksertifikaat Motiveringsbrief Identiteitsdokument

Starting Date:

May 27, 2024

Date Created:

May 7, 2024

bottom of page